background
Храм Серафима Саровского на Пангане
image1 image2 image3

Новости

День рождения почившего монарха

5 декабря 2019 г. - день рождения Его Величества Короля Таиланда Пхумипона Адульядета (Рамы IX Великого).

В церкви преподобного Серафима Саровского на острове Панган состоялась мероприятие, посвященное дню рождения почившего монарха. Собравшиеся почтили память Его Величества минутой молчания, зажгли поминальные свечи и исполнили «Вечную память».

 

news 37

การโฆษณา

news 36โดยการอวยพรของสมเด็จพระสังฆราชคิริลล์ สมเด็จพระสังฆราชแห่งมอสโกและรัสเซียทั้งมวล​

เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 20 ปี พระศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ.2019 ถึงวันที่ 19 มกราคม ค.ศ.2020 หีบและสายรัดของพระมารดาพระเจ้าจะประดิษฐานไว้ที่โบสถ์ต่าง ๆ ในเขตสังฆมณฑลแห่งประเทศไทยดังนี้:

วันที่ 18-21 ธันวาคม ค.ศ.2019 ณ อาสนวิหารนักบุญนิโคลัส กรุงเทพฯ

วันที่ 21-25 ธันวาคม ค.ศ.2019 ณ โบสถ์แห่งเหล่านักบุญ พัทยา จ.ชลบุรี

วันที่ 26-27 ธันวาคม ค.ศ.2019 ณ โบสถ์แห่งนักบุญกษัตริย์นิโคลัสและพระบรมวงษานุวงศ์ ผู้แบกรับความทรมาน หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์​

วันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ.2019 - 9 มกราคม ค.ศ.2020 ณ โบสถ์พระตรีเอกานุภาพ จ.ภูเก็ต​

วันที่ 10-13 มกราคม ค.ศ.2020 ณ โบสถ์พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ เกาะสมุย

วันที่ 14-16 มกราคม ค.ศ.2020 ณ โบสถ์นักบุญเจ้าชายวลาดิเมียร์ ผู้เทียบเท่าอัครสาวก จ.เชียงใหม่​

วันที่ 17-19 มกราคม ค.ศ.2020 ณ อาสนวิหารนักบุญนิโคลัส กรุงเทพฯ

สายรัดของพระนางมารีย์พรหมจารีถือเป็นหลักฐานถึงการมีชีวิตอยู่บนโลกของพระนาง สายรัดนี้ถูกทอขึ้นจากขนอูฐที่บริสุทธิ์ ดังที่ท่านได้ทราบอยู่แล้วว่า นักบุญโทมัส อัครสาวกไม่ได้อยู่ในตอนที่มีการฝังร่างของพระนาง ในเวลานั้นท่านกำลังแพร่ธรรมอยู่ที่ประเทศอินเดีย ท่านมาถึงกรุงเยรูซาเล็มในวันที่สามพอดี มีเรื่องเล่าอยู่ว่า หลังจากที่พระมารดาพระเจ้าทรงถูกรับขึ้นสวรรค์ พระนางได้ประจักษ์ต่อนักบุญ โทมัสและได้ประทานสายรัดแด่ท่านเพื่อเป็นการปลอบใจ จากเหตุการณ์ครั้งนี้ ต่อมาได้มีการวาดภาพไอคอนเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว โดยบนภูเขาเอธอส มีภาพเฟรสโกจากช่วงศตวรรษที่ 6 ที่แสดงให้เห็นว่านักบุญโทมัสนำสายรัดของพระแม่ไปให้แก่อัครสาวกคนอื่น ๆ
สายรัดได้ถูกประดิษฐานไว้ในหีบทองคำพิเศษที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลเป็นเวลานานจนมีการเปิดหีบ สายรัดครั้งแรกในช่วงปลายศตวรรษที่ 9 ในรัชสมัยของจักรพรรดิลีโอ ผู้ปราดเปรื่อง การเปิดหีบสายรัดในครั้งนั้นได้รับการอนุญาตจากสมเด็จพระสังฆราชเพื่อที่จะนำไปรักษาพระชายาของพระองค์ จักรพรรดินีโซอี้ ที่ถูกวิญญาณร้ายครอบงำ หลังจากนั้นจึงมีการนำด้ายทองคำมาปักลงบนสายรัดเพื่อเป็นการขอบคุณพระมารดาพระเจ้าที่ทรงช่วยรักษาจักรพรรดินีโซอี้  ในศตวรรษที่ 10 สายรัดถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ และส่งไปยังที่ต่าง ๆ ซึ่งในที่สุดก็มาอยู่ที่ประเทศบัลแกเรีย ประเทศจอร์เจีย ประเทศไซปรัส
ในปีคริสต์ศักราชที่ 1625 พระเจ้าซาร์มิคาเอล เฟโอโดโรวิช โรมานอฟ ทรงได้รับสายรัดจากชาร์อับบาสที่ 1 แห่งเปอร์เซีย ซึ่งพระองค์ถวายให้เป็นดังของกำนัล เดิมทีสายรัดถูกประดิษฐานอยู่ในหีบขนาดใหญ่มหึมาก่อนที่หีบใบดังกล่าวจะถูกขนออกมาจากเมืองคาเคียที โดยชาวเปอร์เซียในช่วงสงคราม และนอกจากนี้ในหีบยังมีสายรัดของพระเยซูเจ้า ส่วนพระธาตุไม้กางเขนและสุสานขององค์พระผู้เป็นเจ้าประดิษฐานอยู่ และยังรวมไปถึงพระธาตุของนักบุญองค์ต่าง ๆ อยู่ด้วย ในปีคริสต์ศักราชที่ 1626 เพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่พระเจ้าซาร์มิคาเอลทรงขึ้นครองราชย์ สายรัดพร้อมกับหีบอื่น ๆ ถูกเคลื่อนย้ายไปยังอารามอีปาติเยฟ
สิ่งทางกายภาพสามารถมีความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเทวภาพได้ และสามารถประกอบไปด้วยพลานุภาพอันศักดิ์สิทธิได้ แนวคิดนี้มีพื้นฐานมาจากพระคัมภีร์ จากตอนที่ว่า “คนจำนวนมากนำผ้าเช็ดหน้าและผ้ากันเปื้อนที่ได้สัมผัสเปาโลมาวางบนร่างผู้ป่วย เขาก็หายจากโรคภัยและแม้แต่ปีศาจร้ายก็หนีไปด้วย” (กิจการ 19:12) สายรัดที่ถูกใช้โดยพระมารดาพระเจ้ามีอานุภาพในการรักษาและสิ่งนี้ได้รับการยืนยันโดยการอัศจรรย์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยการอธิษฐานภาวนาของบรรดาผู้เชื่อที่ได้สัมผัสกับหีบใบนี้

The Cincture of the Theotokos in Thailand

news 36

With the blessing of His Holiness KIRILL, Patriarch of Moscow and All Russia, from December 19, 2019 to January 19, 2020, a reliquary with a fragment of the Holy Cincture (belt) of the Theotokos will be visiting the Diocese of Thailand to mark the 20th anniversary of the Orthodox Church in Thailand.

The Cincture will remain for veneration in the churches of the diocese in accordance with the following schedule:

 

December 18-21, 2019​ – St. Nicholas Cathedral in Bangkok
December 21-25, 2019​ – All Saints church and Holy Veil church in Pattaya
December 26-27, 2019​ – Holy Royal Martyrs church in Hua Hin
December 27, 2019 – January 09, 2020​ – Holy Trinity church on Phuket Island
January 10-13, 2020​ – Holy Ascension church on Samui Island
January 14-16, 2020​ – St. Vladimir church in Chiang Mai
January 17-19, 2020​ – St. Nicholas Cathedral in Bangkok

The Belt of the Blessed Virgin Mary is a material testimony of Her life on Earth, it was woven by the Most Virgin of camel hair. As you know the Apostle Thomas did not participate in the burial of the Blessed Virgin Mary - at that time he preached in India and only on the third day was able to arrive in Jerusalem. There is a version that the Mother of God after her assumption appeared to the apostle and gave him her belt in order to console him. This version is imprinted on Orthodox icons: on Mount Athos there is a 6th century fresco depicting Thomas brings the belt to other apostles.

The belt was stored in Constantinople for a long time in a special golden ark. It was first opened at the end of the 9th century during the reign of Emperor Leo the Wise. This was done with the permission of the patriarch for the healing of the emperor’s wife Zoe overwhelmed by an unclean spirit. In gratitude to the Mother of God for healing Zoe embroidered the entire belt with a gold thread. In the 10th century the belt was divided into parts which eventually turned out to be in Bulgaria, Georgia and Cyprus.

In 1625, Tsar Mikhail Fyodorovich Romanov received as a gift from the Persian Shah Abbas I the greatest shrines exported by the Persians from Kakheti during the war of conquest: parts of the robe of the Lord, part of the belt of the Most Holy Theotokos, part of the cross and tomb of the Lord, as well as the relics of the holy saints. In 1626, in memory of the calling of Mikhail Fedorovich to the kingdom, the belt and other shrines were moved in the Ipatiev Monastery.

The materia is capable of theosis, it can contain divine energies. This idea has a basis in the Holy Scripture: “So that from his (Apostle Paul) body were brought unto the sick handkerchiefs or aprons, and the diseases departed from them, and the evil spirits went out of them” (Acts 19:12). The belt used by the Most Holy Theotokos herself has healing power and is confirmed by a great many miracles that occurred through the prayers of believers who reverently touched this great shrine.

2020  Храм Серафима Саровского на Пангане