background
Храм Серафима Саровского на Пангане
image1 image2 image3

Новости

Видео к 20ти летию Православия в Таиланде

День рождения почившего монарха

5 декабря 2019 г. - день рождения Его Величества Короля Таиланда Пхумипона Адульядета (Рамы IX Великого).

В церкви преподобного Серафима Саровского на острове Панган состоялась мероприятие, посвященное дню рождения почившего монарха. Собравшиеся почтили память Его Величества минутой молчания, зажгли поминальные свечи и исполнили «Вечную память».

 

news 37

การโฆษณา

news 36โดยการอวยพรของสมเด็จพระสังฆราชคิริลล์ สมเด็จพระสังฆราชแห่งมอสโกและรัสเซียทั้งมวล​

เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 20 ปี พระศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ.2019 ถึงวันที่ 19 มกราคม ค.ศ.2020 หีบและสายรัดของพระมารดาพระเจ้าจะประดิษฐานไว้ที่โบสถ์ต่าง ๆ ในเขตสังฆมณฑลแห่งประเทศไทยดังนี้:

วันที่ 18-21 ธันวาคม ค.ศ.2019 ณ อาสนวิหารนักบุญนิโคลัส กรุงเทพฯ

วันที่ 21-25 ธันวาคม ค.ศ.2019 ณ โบสถ์แห่งเหล่านักบุญ พัทยา จ.ชลบุรี

วันที่ 26-27 ธันวาคม ค.ศ.2019 ณ โบสถ์แห่งนักบุญกษัตริย์นิโคลัสและพระบรมวงษานุวงศ์ ผู้แบกรับความทรมาน หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์​

วันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ.2019 - 9 มกราคม ค.ศ.2020 ณ โบสถ์พระตรีเอกานุภาพ จ.ภูเก็ต​

วันที่ 10-13 มกราคม ค.ศ.2020 ณ โบสถ์พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ เกาะสมุย

วันที่ 14-16 มกราคม ค.ศ.2020 ณ โบสถ์นักบุญเจ้าชายวลาดิเมียร์ ผู้เทียบเท่าอัครสาวก จ.เชียงใหม่​

วันที่ 17-19 มกราคม ค.ศ.2020 ณ อาสนวิหารนักบุญนิโคลัส กรุงเทพฯ

สายรัดของพระนางมารีย์พรหมจารีถือเป็นหลักฐานถึงการมีชีวิตอยู่บนโลกของพระนาง สายรัดนี้ถูกทอขึ้นจากขนอูฐที่บริสุทธิ์ ดังที่ท่านได้ทราบอยู่แล้วว่า นักบุญโทมัส อัครสาวกไม่ได้อยู่ในตอนที่มีการฝังร่างของพระนาง ในเวลานั้นท่านกำลังแพร่ธรรมอยู่ที่ประเทศอินเดีย ท่านมาถึงกรุงเยรูซาเล็มในวันที่สามพอดี มีเรื่องเล่าอยู่ว่า หลังจากที่พระมารดาพระเจ้าทรงถูกรับขึ้นสวรรค์ พระนางได้ประจักษ์ต่อนักบุญ โทมัสและได้ประทานสายรัดแด่ท่านเพื่อเป็นการปลอบใจ จากเหตุการณ์ครั้งนี้ ต่อมาได้มีการวาดภาพไอคอนเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว โดยบนภูเขาเอธอส มีภาพเฟรสโกจากช่วงศตวรรษที่ 6 ที่แสดงให้เห็นว่านักบุญโทมัสนำสายรัดของพระแม่ไปให้แก่อัครสาวกคนอื่น ๆ
สายรัดได้ถูกประดิษฐานไว้ในหีบทองคำพิเศษที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลเป็นเวลานานจนมีการเปิดหีบ สายรัดครั้งแรกในช่วงปลายศตวรรษที่ 9 ในรัชสมัยของจักรพรรดิลีโอ ผู้ปราดเปรื่อง การเปิดหีบสายรัดในครั้งนั้นได้รับการอนุญาตจากสมเด็จพระสังฆราชเพื่อที่จะนำไปรักษาพระชายาของพระองค์ จักรพรรดินีโซอี้ ที่ถูกวิญญาณร้ายครอบงำ หลังจากนั้นจึงมีการนำด้ายทองคำมาปักลงบนสายรัดเพื่อเป็นการขอบคุณพระมารดาพระเจ้าที่ทรงช่วยรักษาจักรพรรดินีโซอี้  ในศตวรรษที่ 10 สายรัดถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ และส่งไปยังที่ต่าง ๆ ซึ่งในที่สุดก็มาอยู่ที่ประเทศบัลแกเรีย ประเทศจอร์เจีย ประเทศไซปรัส
ในปีคริสต์ศักราชที่ 1625 พระเจ้าซาร์มิคาเอล เฟโอโดโรวิช โรมานอฟ ทรงได้รับสายรัดจากชาร์อับบาสที่ 1 แห่งเปอร์เซีย ซึ่งพระองค์ถวายให้เป็นดังของกำนัล เดิมทีสายรัดถูกประดิษฐานอยู่ในหีบขนาดใหญ่มหึมาก่อนที่หีบใบดังกล่าวจะถูกขนออกมาจากเมืองคาเคียที โดยชาวเปอร์เซียในช่วงสงคราม และนอกจากนี้ในหีบยังมีสายรัดของพระเยซูเจ้า ส่วนพระธาตุไม้กางเขนและสุสานขององค์พระผู้เป็นเจ้าประดิษฐานอยู่ และยังรวมไปถึงพระธาตุของนักบุญองค์ต่าง ๆ อยู่ด้วย ในปีคริสต์ศักราชที่ 1626 เพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่พระเจ้าซาร์มิคาเอลทรงขึ้นครองราชย์ สายรัดพร้อมกับหีบอื่น ๆ ถูกเคลื่อนย้ายไปยังอารามอีปาติเยฟ
สิ่งทางกายภาพสามารถมีความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเทวภาพได้ และสามารถประกอบไปด้วยพลานุภาพอันศักดิ์สิทธิได้ แนวคิดนี้มีพื้นฐานมาจากพระคัมภีร์ จากตอนที่ว่า “คนจำนวนมากนำผ้าเช็ดหน้าและผ้ากันเปื้อนที่ได้สัมผัสเปาโลมาวางบนร่างผู้ป่วย เขาก็หายจากโรคภัยและแม้แต่ปีศาจร้ายก็หนีไปด้วย” (กิจการ 19:12) สายรัดที่ถูกใช้โดยพระมารดาพระเจ้ามีอานุภาพในการรักษาและสิ่งนี้ได้รับการยืนยันโดยการอัศจรรย์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยการอธิษฐานภาวนาของบรรดาผู้เชื่อที่ได้สัมผัสกับหีบใบนี้

2020  Храм Серафима Саровского на Пангане