Кондак 1

Из­бра́н­ный чу­до­тво́р­че и пре­ди́в­ный уго́д­ни­че Хрис­то́в, ско́­рый по­мо́щ­ни­че и мо­ли́т­вен­ни­че наш, преподо́бне о́т­че Серафи́ме! Ве­ли­ча́ю­ще просла́вльшаго тя Го́с­по­да, вос­пе­ва́­ем ти по­хва́ль­ная. Ты же, име́яй ве́­лие дерз­но­ве́­ние ко Го́с­по­ду, от вся́­ких нас бед сво­бо­ди́, зо­ву́­щих:

Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Икос 1

А́н­ге­лов Тво­ре́ц избра́ тя изнача́ла, да просла́виши жи­ти­е́м тво­и́м пречу́дное и́мя Свя­ты́я Тро́ицы: яви́л­ся бо еси́ во­и́с­тин­ну а́н­гел на зем­ли́ и во пло́­ти се­ра­фи́м; я́ко луч пре­све́т­лый Ве́ч­на­го Со́лн­ца Пра́в­ды, просвети́ся жи­тие́ твое́. Мы же, зря́ще прехва́льныя тру­ды́ твоя́, с благогове́нием и ра́­дос­тию гла­го́­лем ти си­це­ва́я:

Ра́­дуй­ся, пра́­ви­ло ве́­ры и бла­го­че́с­тия; ра́­дуй­ся, о́б­ра­зе кро́­тос­ти и сми­ре́­ния.

Ра́­дуй­ся, пре­сла́в­ное ве́р­ных ве­ли­ча́­ние; ра́­дуй­ся, прети́хое ско́рбным уте­ше́­ние.

Ра́­дуй­ся, прелюби́мое и́ноков похвале́ние; ра́­дуй­ся, живу́щим в ми́­ре преди́вное поможе́ние.

Ра́­дуй­ся, Рос­си́й­ския держа́вы сла́­во и ог­раж­де́­ние; ра́­дуй­ся, тамбо́вския стра­ны́ свяще́нное укра­ше́­ние.

Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 2

Ви́­дя­щи ма́­ти твоя́, преподо́бне о́т­че Серафи́ме, те́плую лю­бо́вь твою́ ко и́ноческому жи­тию, по­зна́ свя­ту́ю во́лю Госпо́дню о те­бе́, и Бо́­гу, я́ко дар соверше́н принося́щи, благослови́ тя на те́сный путь и́ноческий свя­ты́м кресто́м сво­и́м, его́­же до кон­ца́ жи­тия́ тво­его́ на пе́рсех носи́л еси́, зна́менуя ве́­лию лю­бо́вь твою́ к распе́ншемуся за ны Хри­сту́ Бо́­гу на́­ше­му, Ему́­же вси со уми­ле́­нием зо­ве́м: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ра́­зум не­бе́с­ный те­бе́ да­ро­ва́­ся, свя́тче Бо́­жий: от ю́нос­ти твоея́ не престая́ помышля́ти о Небе́снем, оста́вил еси́ дом о́тчий Ца́рст­вия Бо́­жия ра́­ди и пра́в­ды Его́. Се­го́ ра́­ди при­ими́ от нас похвалы́ сия́:

Ра́­дуй­ся, гра́­да Ку́рска ча́до богоизбра́нное; ра́­дуй­ся, роди́телей бла­го­чес­ти́­вых о́трасль пречестна́я.

Ра́­дуй­ся, доброде́тели ма́­те­ре своея́ унасле́дивый; ра́­дуй­ся, благоче́стию и мо­ли́т­ве е́ю науче́нный.

Ра́­дуй­ся, на по́д­ви­ги от ма́­те­ре кресто́м благослове́нный; ра́­дуй­ся, благослове́ние сие́ я́ко святы́ню до сме́р­ти со­блю­ды́й.

Ра́­дуй­ся, люб­ве́ ра́­ди Го́с­по­да дом оте́ческий оста́вивый; ра́­дуй­ся, вся крас­на́я ми́­ра се­го́ ни во что же вмени́вый.

Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 3

Си́­ла Вы́ш­ня­го от ю́нос­ти твоея́ во­и́с­тин­ну храня́ше тя, преподо́бне: с вы­со­ты́ бо хра́ма спа́дша со­хра­ни́ тя Гос­по́дь не­вреж­де́н­на, и стра́ждущу ти лю́­те Сама́ Влады́чица ми́­ра яви́­ся, с Небе́с ис­це­ле́­ние прине́сши, зане́ измла́да ве́р­но служи́л еси́ Бо́­гу, вы́­ну взы­ва́я Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 3

Име́я тща́­ние о по́двизе и́но­чес­ка­го рав­но­а́н­гель­на­го жи­тия́, во град свя­ты́й Ки́ев поклоне́ния ра́­ди пре­по­до́б­ным Пече́рским прите́кл еси́, и от уст преподо́бнаго Досифе́а повеле́ние прии́м в пус­ты́­ню Саро́вскую путь свой упра́вити, ве́­рою из­да­ле́­ча облобыза́л еси́ ме́сто свято́е сие́, и та́­мо все­ли́в­ся жи­тие́ твое́ бо­го­угод­ное сконча́л еси́. Мы же, ди­вя́­ще­ся таково́му о те­бе́ Бо́­жию промышле́нию, со уми­ле́­нием во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, мирски́я суеты́ отреши́выйся; ра́­дуй­ся, Не­бе́с­на­го Оте́чества пла́менно возжеле́вый.

Ра́­дуй­ся, Хри­ста́ всем се́рд­цем воз­лю­би́­вый; ра́­дуй­ся, благо́е и́го Хрис­то́­во на се­бе́ восприе́мый.

Ра́­дуй­ся, соверше́ннаго по­слу­ша́­ния ис­по́л­нен­ный; ра́­дуй­ся, свя­ты́х за́­по­ве­дей Гос­по́д­них блюсти́телю ве́р­ный.

Ра́­дуй­ся, ум твой и се́рд­це в Бо́­зе моли́твенно утверди́вый; ра́­дуй­ся, сто́л­пе бла­го­че́с­тия не­по­ко­ле­би́­мый.

Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 4

Бу́­рю злых на­па́с­тей утиша́я, проше́л еси́ весь путь те́сный и ско́рбный по́двига и́но­чес­ка­го, несы́й яре́м пусты́ннаго жи­тия́, затво́ра и молча́ния, многоно́щнаго бде́ния, и та́­ко, бла­го­да́­тию Бо́­жиею вос­хо­дя́ от си́­лы в си́­лу, от дея́ния к богови́дению, пре­се­ли́л­ся еси́ во Оби́­те­ли Го́рния, иде́­же со А́н­ге­лы пое́ши Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 4

Слы́­ша­ще и ви́­дя­ще свято́е жи­тие́ твое́, преподо́бне о́т­че Серафи́ме, вся бра́тия твоя́ удивля́хуся те­бе́ и, приходя́ще к те­бе́, поуча́хуся о словесе́х тво­и́х и по́двизех, сла́­вя­ще Го́с­по­да, ди́в­на­го во свя­ты́х Сво­и́х. И мы вси с ве́­рою и лю­бо́­вию вос­хва­ля́­ем тя, преподо́бне о́т­че, и во­пи­е́м ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, всего́ се­бе́ в же́ртву Го́сподеви принесы́й; ра́­дуй­ся, на вы­со­ту́ без­стра́с­тия возше́дый.

Ра́­дуй­ся, во́и­не Хрис­то́в доб­ро­по­бе́д­ный; ра́­дуй­ся, Не­бе́с­на­го Домовлады́ки ра́­бе бла­ги́й и ве́р­ный.

Ра́­дуй­ся, пред­ста́­те­лю о нас пред Го́с­по­дем непосты́дный; ра́­дуй­ся, к Бо­го­ро́­ди­це мо­ли́т­вен­ни­че наш не­усы́п­ный.

Ра́­дуй­ся, пречу́днаго благоуха́ния кри́не пусты́нный; ра́­дуй­ся, бла­го­да́­ти Бо́­жия со­су́­де не­по­ро́ч­ный.

Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 5

Бо­же́ст­вен­ный свет осия́ жи­ли́­ще твое́, преподо́бне, ег­да́ боля́щу ти и на од­ре́ сме́рт­нем лежа́щу, Сама́ Пре­чи́с­тая Де́ва, прише́дши к те­бе́ со свя­ты́­ми апо́с­то­лы Петро́м и Иоа́нном, ре­че́: «Сей есть от ро́­да на́­ше­го», - и главе́ тво­е́й косну́ся. А́бие же исцеле́в, воспе́л еси́ бла­го­да́р­не Го́сподеви: Алли­лу́иа.

Икос 5

Ви́­дя враг ро́­да челове́ча чи́с­тое и свято́е жи­тие́ твое́, преподо́бне Серафи́ме, восхоте́ погуби́ти тя: наведе́ бо на тя лю́­ди злы, и́же беззако́нно истяза́ху тя и е́ле жи́ва су́­ща оста́виша; ты же, о́т­че свя­ты́й, я́ко а́г­нец кро́ток, вся пре­тер­пе́л еси́, за оби́дящих тя Го́сподеви моля́ся. Те́м­же мы вси, таково́му тво­ему́ незло́бию ди­вя́­ще­ся, во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, в кро́­тос­ти и смире́нии тво­е́м Хри­сту́ Бо́­гу подража́вый; ра́­дуй­ся, незло́бием тво­и́м ду́­ха зло́бы по­бе­ди́­вый.

Ра́­дуй­ся, чис­то­ты́ ду­ше́в­ныя и те­ле́с­ныя хра­ни́­те­лю усе́рдный; ра́­дуй­ся, пусты́нниче, дара́ми благода́тными преиспо́лненный.

Ра́­дуй­ся, подви́жниче богопросла́вленный и прозорли́вый; ра́­дуй­ся, на­ста́в­ни­че мо­на́­хов пре­ди́в­ный и бо­го­му́дрый.

Ра́­дуй­ся, Свя­ты́я Це́рк­ве по­хва­ло́ и ра́­до­ва­ние; ра́­дуй­ся, оби́­те­ли Саро́вския сла́­во и удо­бре́­ние.

Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 6

Пропове́дует пусты́ня Саро́вская по́д­ви­ги и тру­ды́ твоя́, богоно́сне уго́д­ни­че Хрис­то́в: де́бри бо и леса́ ея́ мо­ли́т­вою облагоуха́л еси́, проро́ку Бо́­жию Илии́ и Крести́телю Госпо́дню Иоа́нну подража́я, и яви́л­ся еси́ пусты́ни прозябе́ние многопло́дное дара́ми Ду́­ха Свя­та́­го, Его́­же де́йствием мно́гая и пре­сла́в­ная соверши́л еси́, под­ви­зая ве́р­ных вос­пе­ва́­ти бла­ги́х По­да́­те­лю Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 6

Воз­сия́ в те­бе́ но́вый богови́дец, Моисе́ю подо́бный, Серафи́ме блаже́нне: непоро́чно бо служе́ние олтарю́ Госпо́дню соверша́я, спо­до́­бил­ся еси́ зре́­ти Хри­ста́, во хра́­ме со Безпло́тными Си́лами гряду́ща. Се­му́ Бо́­жию о те­бе́ благоволе́нию ди­вя́­ще­ся, вос­пе­ва́­ем ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, богови́дче пре­сла́в­ный; ра́­дуй­ся, Све́­том Трисия́нным озаре́нный.

Ра́­дуй­ся, Пре­свя­ты́я Тро́ицы слу­жи́­те­лю ве́р­ный; ра́­дуй­ся, Ду́­ха Свя­та́­го жи­ли́­ще украше́н­ное.

Ра́­дуй­ся, Хри­ста́ со А́н­ге­лы те­ле́с­ны­ма очи́­ма лицезре́вый; ра́­дуй­ся, в бре́ннем те­ле­си́ ра́йскую сла́­дость пред­вку­си́­вый.

Ра́­дуй­ся, Хле́бом Жи́з­ни насыще́нный; ра́­дуй­ся, питие́м без­сме́р­тия напое́нный.

Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 7

Хо­тя́ Человеколю́бец Гос­по́дь яви́­ти в те­бе́, преподо́бне, Свое́ не­из­ре­че́н­ное к лю́­дем ми­ло­се́р­дие, по­ка­за́ тя я́ко во­и́с­тин­ну све­ти́­ло богосве́тлое: де́лы бо и сло­ве­сы́ тво­и́ми всех приводи́л еси́ ко благоче́стию и любви́ Бо­жией. Те́м­же сия́­ни­ем по́двигов тво­и́х просвеще́ни и хле́бом уче́ния тво­его́ насыще́ни, те­бе́ усе́рд­но ве­ли­ча́­ем и просла́вльшему тя Хри­сту́ во­пи­е́м: Алли­лу́иа.

Икос 7

Но́­ва­го ви́­дя­ще тя избра́нника Бо́­жия, из­да­ле́­ча притека́ху к те­бе́ ве́рнии в ско́р­бех и бо­ле́з­нех; и сих, беда́ми отягче́нных, не отри́нул еси́, источа́я целе́ния, да́руя уте­ше́­ние, предста́тельствуя в мо­ли́т­вах. Те́м­же исхожда́ше во всю зе́м­лю Рос­си́й­скую ве­ща́­ние чу­де́с тво­и́х, и си́­це тя сла́вляху ду­хо́в­ная ча́­да твоя́:

Ра́­дуй­ся, па́­сты­рю наш до́б­рый; ра́­дуй­ся, о́т­че ми́лостивый и кро́ткий.

Ра́­дуй­ся, вра­чу́ наш ско́­рый и бла­го­да́т­ный; ра́­дуй­ся, не́мощей на́­ших це­ли́­те­лю милосе́рдый.

Ра́­дуй­ся, в бе­да́х и об­стоя́­ни­их по­мо́щ­ни­че ско́­рый; ра́­дуй­ся, душ смяте́нных умири́телю пре­сла́­дост­ный.

Ра́­дуй­ся, гряду́щая я́ко нас­тоя́­щая прови́девый; ра́­дуй­ся, пре­гре­ше́­ний сокрове́нных обличи́телю прозорли́вый.

Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 8

Стра́н­ное чу́­до ви́­дим на те­бе́, преподо́бне: я́ко ста́рец сый немощны́й и притру́дный, ты́сящу дний и ты́сящу но́щий на ка́мени в мо­ли́т­ве пребыва́л еси́. Кто дово́лен изрещи́ бо­ле́з­ни и бо­ре́­ния твоя́, блаже́нне о́т­че, я́же пре­тер­пе́л еси́, возде́я преподо́бнии ру́­це твои́ к Бо́­гу, Амали́ка мы́сленнаго побежда́я и Го́сподеви поя́: Алли­лу́иа.

Икос 8

Весь еси́ же­ла́­ние, весь сла́­дость, Сладча́йший Иису́­се! — та́­ко в мо­ли́т­вах взы­ва́л еси́, о́т­че, в пусты́ннем безмо́лвии тво­е́м. Мы же, суето́ю помраче́ннии и во гре­се́х все жи­тие́ ижди́вшии, восхваля́юще лю­бо́вь твою́ ко Го́с­по­ду, си́­це во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, лю́бящим и чту́­щим тя хо­да́­таю спа­се́­ния; ра́­дуй­ся, приводя́й гре́ш­ни­ков ко исправле́нию.

Ра́­дуй­ся, молча́льниче и затво́рниче пре­ди́в­ный; ра́­дуй­ся, мо­ли́т­вен­ни­че о нас усе́рдный.

Ра́­дуй­ся, пла́менную лю­бо́вь ко Го́с­по­ду показа́вый; ра́­дуй­ся, огне́м мо­ли́т­вы стре́лы вра́­жия попали́вый.

Ра́­дуй­ся, свеще́ неугаси́мая, мо­ли́т­вою в пусты́ни пламене́ющая; ра́­дуй­ся, све­ти́ль­ни­че, горя́й и светя́й дарова́нии духо́вными.

Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 9

Все ес­тес­тво́ а́н­гель­ское уди­ви́­ся стра́нному зре́нию: ста́рцу бо, су́щу в затво́ре, Не­бе­се́ и зем­ли́ Цари́ца яви́­ся, повелева́ющи, да откры́ет затво́р свой и да не возбрани́т лю́­дем правосла́вным вни́ти к се­бе́, но да всех пе́­ти научи́т Хри­сту́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 9

Ве­ти́и мно­го­ве­ща́н­нии не воз­мо́­гут изрещи́ кре́­пость люб­ве́ твоея́, блаже́нне: пре́дал бо еси́ се­бе́ на служе́ние всем при­хо­дя́­щим к те­бе́, повеле́ние Бо­го­ма́­те­ре ис­пол­ня́я, и был еси́ недоумева́ющим сове́тник бла­ги́й, уныва́ющим уте́­ши­тель, заблужда́ющихся кро́ткое вразумле́ние, бо­ля́­щих врач и цели́тель. Се­го́ ра́­ди во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, от ми́­ра в пус­ты́­ню все­ли́­вый­ся, да доброде́тели при­об­ря́­ще­ши; ра́­дуй­ся, из пусты́ни во оби́­тель возврати́выйся, во е́же доброде́тели се́мена се́яти.

Ра́­дуй­ся, Ду́­ха Свя­та́­го бла­го­да́­тию осия́нный; ра́­дуй­ся, кро́тосте и сми­ре́­ния ис­по́л­нен­ный.

Ра́­дуй­ся, притека́вшим к те­бе́ оте́ц чадолюби́вый; ра́­дуй­ся, в словесе́х люб­ве́ ободре́ние и уте­ше́­ние им подава́вый.

Ра́­дуй­ся, приходя́щия к те­бе́ ра́­дос­тию и сокро́вищем именова́вый; ра́­дуй­ся, за лю­бо́вь твою́ свя­ту́ю ра́достей Не­бе́с­на­го Ца́рст­вия сподо́бивыйся.

Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 10

Спаси́тельнаго тво­его́ по́двига, преподо́бне, дости́г сконча́ния, на мо­ли́т­ве коленопреклоне́нно свя­ту́ю ду́­шу твою́ в ру́­це Бо́жии пре́дал еси́, ю́же А́нгели святи́и вознесо́ша Го­ре́ ко Пре­сто́­лу Вседержи́теля, да со все́­ми свя­ты́­ми пред­стои­ши во сла́­ве невече́рней, воспева́я песнь хвале́бную свя­ты́х Святе́йшему Сло́­ву: Алли­лу́иа.

Икос 10

Сте­на́ всем свя­ты́м и и́ноком отра́да, Пре­свя­та́я Де́ва пред кон­чи­ною твое́ю яви́­ся ти, провозвести́вши бли́зкое твое́ к Бо́­гу от­ше́ст­вие. Мы же, ди­вя́­ще­ся таково́му посеще́нию Бо­го­ма́­те­ре, во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, Не­бе­си́ и зем­ли́ Цари́цу лицезре́вый; ра́­дуй­ся, яв­ле́­ни­ем Бо́­жия Ма́­те­ре обра́дованный.

Ра́­дуй­ся, весть от Нея́ преселе́нию Небе́сному при­е́мый; ра́­дуй­ся, пра́ведною кон­чи­ною свя́тость жи­тия́ тво­его́ показа́вый.

Ра́­дуй­ся, в мо­ли́т­ве пред ико́­ною Бо­го­ма́­те­ре умиле́нный дух твой Бо́­гу пре­да́­вый; ра́­дуй­ся, неболе́зненным исхо́дом прорече́ния твоя́ испо́лнивый.

Ра́­дуй­ся, вен­це́м без­сме́р­тия от ру­ки́ Вседержи́теля увенча́нный; ра́­дуй­ся, бла­же́н­ство ра́йское со все́­ми свя­ты́­ми, унасле́довавый.

Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 11

Пе́­ние непреста́нное Пресвяте́й Тро́­ице вознося́, преподо́бне, всем жи­ти­е́м тво­и́м подви́жник ве­ли́­кий бла­го­че́с­тия яви́л­ся еси́, заблу́ждшим на вразумле́ние, боля́щим ду­ше́ю и те́­лом на ис­це­ле́­ние. Мы же, благода́рни су́ще Го́сподеви за такову́ю ми́­лость Его́ к нам, вы́­ну зо­ве́м Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 11

Светопода́тельный свети́льник быв в жи­тии, богоблаже́нне о́т­че, и по сме́р­ти тво­е́й возсия́л еси́ я́ко светоза́рное све­ти́­ло Рос­си́й­ския зем­ли́: источа́еши бо от чест­ны́х мо­ще́й тво­и́х то́­ки чу­де́с всем, с ве́­рою и лю­бо́­вию к те­бе́ при­те­ка́ю­щим. Те́м­же мы, я́ко мо­ли́т­вен­ни­ку о нас те́п­ло­му и чудотво́рцу, во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, мно́жеством чу­де́с от Го́с­по­да про­сла́в­лен­ный; ра́­дуй­ся, лю­бо́­вию твое́ю все­му́ ми́­ру возсия́вый.

Ра́­дуй­ся, люб­ве́ Хри­сто́­вы ве́р­ный после́дователю; ра́­дуй­ся, уте­ше́­ние всем тре́­бую­щим твоея́ по́­мо­щи.

Ра́­дуй­ся, ис­то́ч­ни­че чу­де́с неоскудева́емый; ра́­дуй­ся, бо­ля́­щих и неду́жных исцели́телю.

Ра́­дуй­ся, воды́ многоцеле́бныя кла́дязю неисчерпа́емый; ра́­дуй­ся, я́ко вся концы́ зем­ли́ на́шея лю­бо́­вию твое́ю объя́л еси́.

Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 12

Бла­го­да́ть и ве́­лие твое́ дерз­но­ве́­ние пред Бо́­гом ве́­ду­ще, те­бе́, преподо́бне о́т­че, мо́­лим­ся: мо­ли́­ся те́п­ле ко Го́с­по­ду, да храни́т Це́р­ковь Свою́ Свя­ту́ю от не­ве́­рия и рас­ко́­ла, от бед и на­па́с­тей, да по­е́м то­бо́ю благоде́ющему нам Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще твое́ прославле́ние, убла­жа́­ем тя, преподо́бне, я́ко многомо́щна мо­ли́т­вен­ни­ка о нас пред Го́сподом, уте́­ши­те­ля и за­сту́п­ни­ка, и с лю­бо́­вию возглаша́ем ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, Це́рк­ве Пра­во­сла́вныя по­хва­ло́; ра́­дуй­ся, Оте́честву на́­ше­му щит и ог­раж­де́­ние.

Ра́­дуй­ся, путеводи́телю, всех к Не­бе­си́ направля́яй; ра́­дуй­ся, за­щи́т­ни­че наш и покрови́телю.

Ра́­дуй­ся, си́­лою Бо́­жиею мно́гая чу­де­са́ соде́явый; ра́­дуй­ся, ри́­зою твое́ю мно́­гия неду́жныя исцели́вый.

Ра́­дуй­ся, вся ко́з­ни диа́вольския по­бе­ди́­вый; ра́­дуй­ся, зве́­ри ди́кия кро́тостию твое́ю покори́вый.

Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 13

О пре­ди́в­ный уго́д­ни­че и ве­ли́­кий чу­до­тво́р­че, преподо́бне о́т­че Серафи́ме, при­ими́ ма́­лое сие́ мо­ле́­ние на́­ше, в по­хва­лу́ те­бе́ возноси́мое, и, пред­стоя́ ны́­не Пре­сто́­лу Ца­ря́ ца́рст­вую­щих, Го́с­по­да на́­ше­го Иису́­са Хри­ста́, мо­ли́­ся о всех нас, да обря́щем ми­ло­се́р­дие Его́ в День Су́дный, в ра́­дос­ти пою́­ще Ему́: Алли­лу́иа.

Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1

Мо­ли́т­ва преподо́бному Серафи́му Саро́вскому

О пре­чу́д­ный о́т­че Серафи́ме, ве­ли́­кий Саро́вский чу­до­тво́р­че, всем при­бе­га́ю­щим к те­бе́ скоропослу́шный по­мо́щ­ни­че! Во дни зем­на́­го жи­тия́ тво­его́ ни­кто́­же от те­бе́ тощ и неуте́шен оты́де, но всем в сла́­дость бысть ви́дение ли́­ка тво­его́ и благоуве́тливый глас сло­ве́с тво­и́х. К сим же и дар ис­це­ле́­ний, дар про­зре́­ния, дар немощны́х душ врачева́ния оби́лен в те­бе́ яви́­ся. Ег­да́ же при­зва́ тя Бог от зем­ны́х трудо́в к небе́сному упокое́нию, николи́же лю­бы́ твоя́ преста́ от нас, и невозмо́жно есть исчи́слити чу­де­са́ твоя́, умно́жившаяся, я́ко зве́зды не­бе́с­ныя: се бо по всем конце́м зем­ли́ на́шея лю́­дем Бо́­жи­им явля́е­ши­ся и да́руеши им ис­це­ле́­ния. Тем же и мы во­пи­е́м ти: о пре­ти́­хий и кро́ткий уго́д­ни­че Бо́­жий, дерзнове́нный к Не­му́ мо­ли́т­вен­ни­че, николи́же призыва́ющия тя отрева́яй! Вознеси́ о нас благомо́щную твою́ мо­ли́т­ву ко Го́с­по­ду сил, да да́­ру­ет нам вся бла­го­по­треб­ная в жи́з­ни сей и вся к душе́вному спа­се́­нию по­ле́з­ная, да огради́т нас от па­де́­ний гре­хо́в­ных и и́стинному по­кая­нию да научи́т нас, во е́же беспреткнове́нно вни́ти нам в ве́чное Не­бе́с­ное Ца́рст­во, иде́­же ты ны́­не в незаходи́мей сия́еши сла́­ве, и та́­мо вос­пе­ва́­ти со все́­ми свя­ты́­ми Живонача́льную Тро́ицу во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Кондак 1

Избра́нная Ду́­хом Бо́­жи­им от пеле́н младе́нческих, блаже́нная ста́рице Матро́но, слепоту́ и не́мощь теле́сную ко очище́нию духо́вному от Бо́­га прия́вшая, да́ром про­зре́­ния и чу­де́с обогати́лася еси́ и вен­це́м нетле́нным от Го́с­по­да украси́лася еси́. Се­го́ ра́­ди и мы бла­го­да́р­не ве­не́ц похва́льный при­но́­сим ти, во­пию́­ще:

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Икос 1

А́н­гел во пло́­ти яви́­ла­ся еси́ на зем­ли́, Матро́но блаже́нная, исполня́ющи во́лю Бо́­жию. А́ще рождество́ твое́ в слепоте́ теле́сней бысть, но Гос­по́дь, умудря́яй слепцы́ и любя́й пра́ведныя, про­све­ти́ духо́внии о́чи твои́, да послужи́ши лю́­дем и дела́ Бо́жии явя́тся чрез те­бе́. Мы же с лю­бо́­вию во­пи­е́м ти та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, от младе́нчества Бо́­гом избра́нная;

ра́­дуй­ся, бла­го­да́­тию Ду́­ха Свя­та́­го от пеле́н осе­не́н­ная.

Ра́­дуй­ся, да́ром чу­де́с измла́да обогаще́нная;

ра́­дуй­ся, прему́дростию от Бо́­га свы́­ше испо́лненная.

Ра́­дуй­ся, мы́сленныма очи́­ма во́лю Бо́­жию прозира́ющая;

ра́­дуй­ся слепо́тствующих умо́м мудрецо́в ве́­ка се­го́ по­срам­ля́ю­щая.

Ра́­дуй­ся, ду́­ши заблу́ждшия к Бо́­гу приводя́щая;

ра́­дуй­ся, ско́р­би и пе­ча́­ли утоля́ющая.

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Кондак 2

Ви́­дя­ще лю́­дие и иере́й, ег­да́ креща́ше тя, блаже́нная, чу́д­ный столп о́блачный над гла­во́ю твое́ю и обоня́вше бла­го­уха́­ние ве́­лие, дивля́хуся, что у́бо сия́ от­ро­ко­ви́­ца бу́дет, пою́­ще Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ра́­зум име́я про­све­ще́н­ный, иере́й Бо́­жий Васи́лий по­зна́, я́ко креща́емая от не­го́ со­су́д бла­го­да́­ти Бо́­жия есть, и тя, пра́ведная Матро́но, от­ро­ко­ви́­цу свя́ту нарече́. От на́­ше­го же усе́рдия при­но́­сим ти похвалы́ сия́:

Ра́­дуй­ся, во свя­те́й купе́ли бла­го­да́­тию Свя­та́­го Ду́­ха облагоуха́нная;

ра́­дуй­ся, на пе́рсех тво­и́х крест запечатле́нный име́вшая.

Ра́­дуй­ся, моли́твеннице, от Бо́­га лю́­дем дарова́нная;

ра́­дуй­ся, свеще́ неугаси́мая, пред Го́с­по­дем сия́ющая.

Ра́­дуй­ся, да́ром чудотворе́ния от Бо́­га просла́вленная на зем­ли́;

ра́­дуй­ся, вен­це́м неувяда́емым от Го́с­по­да увенча́нная на Не­бе­си́.

Ра́­дуй­ся, ми́­лос­ти Бо́­жия гре́ш­ным возвеща́ющая;

ра́­дуй­ся, от ис­то́ч­ни­ка воды́ живы́я жа́ждущия напая́ющая.

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Кондак 3

Си́­лу Бо́­жия бла­го­да́­ти ощуща́ющи, еще́ во младе́нчестве су́­щи, Матро́но блаже́нная, ко ико́­нам свя­ты́м устремля́лася еси́, и чи́стым се́рд­цем и младе́нческими ус­ты́ хва­лу́ Бо́­гу возглаша́ла еси́: Алли­лу́иа.

Икос 3

Иму́­щи от Бо́­га дар про­зре́­ния изде́тска, блаже́нная ма́­ти, сокрове́нная сер­де́ц приходя́щих к те­бе́ ве́дущи, и о́ным бу́дущая, я́ко нас­тоя́­щая сказу́ющи, мно́­гия лю́­ди на путь бла­го­че́с­тия направля́ла еси́. Те́м­же про­слав­ля́ю­ще Бо́­га, умудря́ющаго слепцы́, во­пи­е́м те­бе́ си́­це:

Ра́­дуй­ся, ди́в­ная прови́дице;

ра́­дуй­ся, сокрове́нных гре­хо́в обличи́тельнице.

Ра́­дуй­ся, помраче́нных ду­ше́ю пре­све́т­лая нас­та́в­ни­це;

ра́­дуй­ся, за­блу́жд­ших ми́лостивая путеводи́тельнице.

Ра́­дуй­ся, звез­до́, ве́р­ным путь указу́ющая;

ра́­дуй­ся, свеще́, во тьме ве́­ка се­го́ све­тя́­щая.

Ра́­дуй­ся, еди́­но­му Бо́­гу послужи́вшая;

ра́­дуй­ся, ко́з­ни диа́вольския бла­го­да́­тию Ду́­ха Свя­та́­го попра́вшая.

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Кондак 4

Бу́ря недоуме́ния и смяте́ния о чудесе́х тво­и́х в лю́­дех разве́яся, ма́­ти блаже́нная, и ти́и, вразуми́вшу их Го́с­по­ду, ди́в­но­му во свя­ты́х Сво­и́х, просла́виша и восхвали́ша тя, Бо́­гу же с благодаре́нием воспе́ша: Алли­лу́иа.

Икос 4

Слы́­шав­ше лю́­дие, ма́­ти Матро́но, я́ко по́­мощь в не­ду́­зех ду­ше́в­ных и те­ле́с­ных подае́ши, при­хож­да́­ху к те­бе́ со упова́нием, и, сове́т благоприя́тен и ис­це­ле́­ние по­лу­чи́в­ше, бла­го­да­ря́­ще Бо́­га, воспева́ху те­бе́:

Ра́­дуй­ся, я́ко боле́знующих и стра́ждущих ду­ше́ю прие́млеши;

ра́­дуй­ся, я́ко мир ду­ша́м скор­бя́­щим да́руеши.

Ра́­дуй­ся, в заблужде́ниих су́­щих вразуми́тельнице;

ра́­дуй­ся, бла­го­че́с­тия учи́тельнице.

Ра́­дуй­ся, пе­ча́­лей на́­ших утоли́тельнице;

ра́­дуй­ся, в ско́р­бех уте́­ши­тель­ни­це.

Ра́­дуй­ся, бла­га́я безсре́бренице;

ра́­дуй­ся, не­ду́­гов вся́ческих безме́здная врачева́тельнице.

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Кондак 5

Бо­го­те́ч­ная звез­да́ возсия́ла еси́, ма́­ти блаже́нная Матро́но, во дни лихоле́тия во Оте́чествии на́­шем, я́ко но́вая испове́дница, и́го Хрис­то́­во дерз­но­ве́н­но и безбоя́зненно чрез все жи­тие́ пронесла́ еси́, и бла­го­да́­тию Бо́­жиею укрепля́ема, подава́ла еси́ недоумева́ющим вразумле́ние, стра́­жду­щим осла́бу, боль­ны́м ис­це­ле́­ние, бла­го­да́р­ствен­но зову́щим Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 5

Ви́­дев­ше мно́­зи Росси́йстии лю́­дие чу­де­са́ и ис­це­ле́­ния, Бо́­жиею бла­го­да́­тию от те­бе́ подава́емая: хро­мы́м — хожде́ние, разсла́бленным и на од­ре́ лежа́щим — ис­це­ле́­ние, бесну́ющимся — ду­хо́в зло́бы отгна́ние, устре­ми́­ша­ся к те­бе́, ма́­ти, я́ко к исто́чнику неисчерпа́емому, от не­го́ же испи́вше оби́ль­но, умиле́нным се́рд­цем возо­пи́­ша те­бе́ та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, на путь пра́вый от младе́нчества призва́нная;

ра́­дуй­ся, пра́веднице, от Бо́­га нам дарова́нная.

Ра́­дуй­ся, цели́тельнице, не­ду́­ги на́­ша исцеля́ющая;

ра́­дуй­ся, в ну́ж­дах на́­ших ско́ро помога́ющая.

Ра́­дуй­ся, душеполе́зными сове́ты нас вразумляющая;

ра́­дуй­ся, недоуме́ния на́­ша ско́ро разреша́ющая.

Ра́­дуй­ся, ду́хи нечи́стыя от че­ло­ве́к от­го­ня́ю­щая;

ра́­дуй­ся, от вся́­ка­го зла мо­ли́т­вою твое́ю огражда́ющая.

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Кондак 6

Провозве́стник свя́тости и пра́ведности жи­тия́ тво­его́, блаже́нная ма́­ти, яви́­ся свя­ты́й и пра́ведный оте́ц Иоа́нн Кроншта́дтский, ег­да́ узре́ тя во хра́­ме и наименова́ тя свою́ прее́мницу та́же и осмы́й столп Рос­си́и. Вси же, слы́­шав­ше сие́, просла́виша Го́с­по­да, возглаша́юще Ему́ песнь: Алли­лу́иа.

Икос 6

Воз­сия́ мо­ли́т­ва­ми тво­и́ми, ма́­ти Матро́но, свет бла­го­да́­ти Бо́­жия в сердца́х, не ве́­ду­щих Бо́­га и грех­ми́ мно́­ги­ми прогневля́ющих Его́. Ти́и же, ви́­дя­ще чу­де­са́, то­бо́ю соверша́емая, обраща́хуся ко Го́с­по­ду, убла­жа́­юще тя си́­це:

Ра́­дуй­ся, по́д­ви­ги тво­и́ми Бо́­га про­слав­ля́ю­щая;

ра́­дуй­ся, сла́­ву Бо́­жию нам яв­ля́ю­щая.

Ра́­дуй­ся, не­ве́р­ныя на путь пра́вый нас­тав­ля́ю­щая;

ра́­дуй­ся, грех­ми́ оскверне́нныя мо­ли́т­ва­ми тво­и́ми очища́ющая.

Ра́­дуй­ся, к по­кая­нию нас призыва́ющая;

ра́­дуй­ся, за вся благодари́ти Го́с­по­да нас вразумляющая.

Ра́­дуй­ся, храм Бо́­жий люби́ти нас науча́ющая;

ра́­дуй­ся, во огра́ду церко́вную расточе́нныя о́в­цы собира́ющая.

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Кондак 7

Хо­тя́­щи Пресвяту́ю Влады́чицу на́­шу Богоро́дицу досто́йно ублажи́ти, ма́­ти Матро́но, повеле́ла еси́ лю́­дем написа́ти всечестны́й о́б­раз Ея́, «Взыска́ние поги́бших» имену́емый, и в хра́­ме Бо́жием ве́­си твоея́ водвори́ти, да вси взи­ра́ю­ще на све́тлый лик Пречи́стыя, со уми­ле́­нием восхва́лят Ю, Го́с­по­ду же возопию́т: Алли­лу́иа.

Икос 7

Но́вую тя за­сту́п­ни­цу, моли́твенницу и хода́таицу к Бо́­гу да­ро­ва́ Гос­по́дь в годи́ну тя́жкую лю́­дем Росси́йским, мно́­зи бо отпада́ху от Свя­ты́я Це́рк­ве, ты же, ма́­ти, малове́рныя и заблу́ждшия наставля́ла еси́ сло́­вом и де́­лом, явля́ющи ди́в­ная чу­де­са́ Бо́­жия. Те́м­же вос­пе­ва́­ем ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, стра­ны́ на́шея Рос­си́й­ския неусы́пная печа́льнице;

ра́­дуй­ся, спа­се́­ния на́­ше­го хо­да́­таи­це.

Ра́­дуй­ся, Бо́­га, Судии́ пра­вед­на­го, умилостиви́тельнице;

ра́­дуй­ся, неду́жных и оби́­ди­мых покрови́тельнице.

Ра́­дуй­ся, немощны́х и безнаде́жных по­мо́щ­ни­це;

ра́­дуй­ся, про­ти́­ву ду­хо́в зло́бы непреста́нная вои́тельнице.

Ра́­дуй­ся, я́ко тре­пе́­щут тя кня́зи бе­со́в­стии;

ра́­дуй­ся, я́ко ра́дуются о те­бе́ а́н­ге­лы и челове́цы.

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Кондак 8

Стра́н­но малове́рным и неразу́мным бысть, ка́­ко слепорожде́нная ви́дети и ве́дети мо́­жет не то́­чию нас­тоя́­щая, но и бу́дущая, не ве́дяху бо си́­лы Бо́­жия в не́­мо­щи челове́честей соверша́емыя. Мы же, блаже́нная ма́­ти, прему́дрость Бо́­жию, в те­бе́ явле́нную зря́ще, во­пи­е́м Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 8

Вся́ческия досажде́ния и оби́ды, изгна́ния и укоре́ния претерпе́ла еси́, блаже́нная ма́­ти, не се́тующи о сем, но за вся благодаря́щи Бо́­га. Сим же и нас науча́еши терпели́вно нести́ крест свой, те­бе́ же бла­го­хва­ли́ти та́­ко:

Ра́­дуй­ся, в мо­ли́т­ве непреста́нно пребыва́вшая;

ра́­дуй­ся, ду­хо́в зло́бы пос­то́м и мо­ли́т­вою отгна́вшая.

Ра́­дуй­ся, мир бла­го­да́т­ный стяжа́вшая;

ра́­дуй­ся, лю­бо́­вию твое́ю мно́­гия о́к­рест те­бе́ спаса́вшая.

Ра́­дуй­ся, жи­ти­е́м тво­и́м изря́дно лю́­дем послужи́вшая:

ра́­дуй­ся, и по кончи́не тво­е́й лю́­дем непреста́нно помога́ющая.

Ра́­дуй­ся, и ны́­не на́­шим проше́нием те́п­ле внима́ющая;

ра́­дуй­ся, упова́ющих на по́­мощь твою́ не оставля́ющая.

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Кондак 9

Вся́­кия ско́р­би и бо­ле́з­ни а́ще и претерпе́ла еси́, ма́­ти Матро́но, непреста́нно веду́щи брань с си́лами тьмы, облича́ющи ко́з­ни и ко­ва́р­ства их, и изгоня́ющи бе́сы от одержи́мых, оба́­че до кон­чи́­ны дний тво­и́х помога́ла еси́ стра́­жду­щим, не­ду́­гую­щим и скор­бя́­щим, при́с­но пою́щи Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 9

Вити́и мно­го­ве­ща́н­нии не воз­мо́­гут досто́йно просла́вити свято́е жи­тие́ твое́ и чу­де­са́, си́­лою Бо́­жиею то­бо́ю твори́мая, преди́вная ста́рице. Мы же, хотя́ще псало́мски хвали́ти Бо́­га во свя­ты́х Его́ и подвиза́емии серде́чною лю­бо́­вию, дерза́ем пе́­ти те­бе́ та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, у́зкий путь и те́сная врата́ избра́вшая;

ра́­дуй­ся, доброде́тельми мно́­ги­ми просия́вшая.

Ра́­дуй­ся, вся тле́н­ная в жи­тии тво­е́м отве́ргшая;

ра́­дуй­ся, смире́нием, я́ко вен­це́м дра­ги́м, украше́нная.

Ра́­дуй­ся, ева́нгельски, я́ко пти́ца не­бе́с­ная, на зем­ли́ пожи́вшая;

ра́­дуй­ся, Сы́­ну Бо́­жию, не име́вшему, где гла­ву́ подклони́ти, после́довавшая.

Ра́­дуй­ся, ны́­не во оби́­те­лех ра́йс­ких веселя́щаяся;

ра́­дуй­ся, и нас, гре́ш­ных, мо­ля́­щих­ся те­бе́, ми́­лос­тию твое́ю не оставля́ющая.

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Кондак 10

Спас­ти́ хо­тя́­щи мно́­гия лю́­ди от страда́ний те­ле́с­ных и ду­ше́в­ных не­ду́г, всено́щно пребыва́ла еси́, пра́веднице Бо́­жия, в мо­ли́т­ве, прося́щи им по́­мо­щи и укрепле́ния от Го́с­по­да на́­ше­го Иису́­са Хри­ста́, пою́щи Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 10

Сте­на́ и по­кро́в была́ еси́ во дни жи­тия́ тво­его́, блаже́нная ма́­ти, всем к те­бе́ при­бе­га́ю­щим, и по сме́р­ти не престае́ши хода́тайствовати пред Бо́­гом о лю́­дех, с ве́­рою при­те­ка́ю­щих ко гро́бу тво­ему́. Те́м­же у́бо, услы́­ши ны́­не и нас, гре́ш­ных, скорбьми́, боле́зньми и мно́­ги­ми печа́льми одержи́мых и потщи́ся на по́­мощь тво­и́ми мо­ли́т­ва­ми, всем, к те­бе́ во­пию́­щим:

Ра́­дуй­ся, оби́­ди­мых ско́­рая предста́тельнице;

ра́­дуй­ся, терпя́щих лише́ния уте́­ши­тель­ни­це.

Ра́­дуй­ся, честна́го супру́жества охране́ние;

ра́­дуй­ся, всех, во вражде́ су́­щих, умире́ние.

Ра́­дуй­ся, непра́во на суд влеко́мых защи́тительнице;

ра́­дуй­ся, и о вино́вных пред судо́м земны́м к Бо́­гу ми́лостивая хо­да́­таи­це.

Ра́­дуй­ся, лиши́вшихся кро́ва при­ста́­ни­ще;

ра́­дуй­ся, о всех к те­бе́ взыва́ющих, за­сту́п­ни­це.

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Кондак 11

Пе́­ние а́н­гель­ское слы́шала еси́, ма́­ти честна́я Матро́но, еще́ на зем­ли́ живу́щи. Нау­чи́ и нас, не­до­сто́й­ных, ка́­ко по­до­ба́­ет сла́­ви­ти Бо́­га, в Тро́­ице почита́емаго, От­ца́ и Сы́­на и Свя­та́­го Ду́­ха, Ему́­же непреста́нно во́­ин­ства не­бе́с­ная велегла́сно вос­пе­ва́­ют: Алли­лу́иа.

Икос 11

Светоза́рным све́­том сия́ет жи­тие́ твое́, блаже́нная Матро́но, освеща́я мрак многосу́етнаго ми́­ра се­го́, и влече́т к се­бе́ ду́­ши на́­ша, я́ко да и мы луче́ю бла­го­да́­ти Бо́­жия озари́мся и ско́рбный путь привре́менныя жи́з­ни богоуго́дно про́йдем и Ца́рст­вия Бо́­жия дости́гнем, иде́­же ты, ма́­ти, ны́­не всели́лася еси́, слы́шащи глас наш, те­бе́ зо­ву́­щих:

Ра́­дуй­ся, свеще́ Бо́­жия, при́с­но горя́щая;

ра́­дуй­ся, би́­се­ре чест­ны́й, бли­ста́­ни­ем свя­ты́­ни Твоея́ нас озаря́ющий.

Ра́­дуй­ся, цве́­те бла­го­во́н­ный, Ду́­хом Свя­ты́м нас облагоуха́ющий;

ра́­дуй­ся, ка́­ме­ню ве́­ры, малоду́шныя в бла­го­че́с­тии утвержда́ющий.

Ра́­дуй­ся, звез­до́ пре­све́т­лая, пра́вый путь нам указу́ющая;

ра́­дуй­ся, до́б­рая вои́тельнице Хри­сто́­ва, ме­че́м мо­ли́т­вы де́монския полки́ устра­ша́ю­щая.

Ра́­дуй­ся, я́ко все жи­тие́ твое́ свя́то и непоро́чно;

ра́­дуй­ся, я́ко и смерть твоя́ пред Го́с­по­дем че́стна.

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Кондак 12

Бла­го­да́ть Бо́­жию оби́ль­но еще́ от пеле́н восприя́ла еси́, ма́­ти блаже́нная, я́же вы́­ну пребы́сть с то­бо́ю по вся дни жи́з­ни. Ве́­ру­ем несумне́нно, я́ко и по успе́нии тво­е́м бла­го­да́ть сия́ пребога́тно пребыва́ет с то­бо́ю. Се­го́ ра́­ди при­па́­даю­ще мо́­лим­ся: не лиши́ и нас, еще́ стра́нствующих на зем­ли́, по́­мо­щи твоея́ и за­ступ­ле́­ния, прося́щи Го́с­по­да поми́ловати всех, пою́щих Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще мно́гая и ди́в­ная твоя́ чу­де­са́, ма́­ти Матро́но, вос­хва­ля́­ем Бо́­га, да­ро­ва́в­ша­го гра́­ду Моск­ве́ и Оте́честву на́­ше­му во дни безбо́жия и гоне́ния тя, не­по­ко­ле­би́­мый столп бла­го­че́с­тия и ве́­ры. Ны́­не же, блаже́нная ма́­ти, благода́рным се́рд­цем вос­пе­ва́­ем те­бе́ си́­це:

Ра́­дуй­ся, мир Хрис­то́в в душе́ тво­е́й стяжа́вшая;

ра́­дуй­ся, се­го́ ра́­ди мно́­гия лю́­ди о́к­рест те­бе́ к Бо́­гу приве́дшая.

Ра́­дуй­ся, в немощно́м те́ле су́­щи, си́­лу Бо́­жия бла­го­да́­ти показа́вшая;

ра́­дуй­ся, во обрете́нии чест­ны́х мо­ще́й тво­и́х Бо́­жию ми́­лость нам яви́вшая.

Ра́­дуй­ся, со́нма свя­ты́х Моско́вских изря́дное процвете́ние;

ра́­дуй­ся, гра́­да Москвы́ пре­сла́в­ное укра­ше́­ние.

Ра́­дуй­ся, Оте́чества на́­ше­го при́сная пред Бо́­гом печа́льнице;

ра́­дуй­ся, к по­кая­нию и мо­ли́т­ве о зем­ли́ Рос­си́й­стей всех призыва́ющая.

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Кондак 13

О, блаже́нная ма́­ти, услы́­ши ны́­не воспева́емое те­бе́ хва­ле́б­ное пе́­ние и ис­про­си́ нам у Го́с­по­да Иису́­са Хри­ста́ гре­хо́в ос­тав­ле́­ние, хри­сти­а́н­ския ми́рныя кон­чи́­ны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Его́, да и мы с то­бо́ю спо­до́­бим­ся в селе́ниих ра́йс­ких сла́­ви­ти Свя­ту́ю Тро́ицу, во­пию́­ще: Алли­лу́иа.

Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м икос 1-й «А́н­гел во пло́­ти…» и кондак 1-й «Избра́нная Ду́­хом Бо́­жи­им…».

Мо­ли́т­ва

О, блаже́нная ма́­ти Матро́но, ду­ше́ю на Не­бе­си́ пред Пре­сто́­лом Бо́­жи­им предстоя́щи, те́­лом же на зем­ли́ почива́ющи, и да́н­ною ти свы́­ше бла­го­да́­тию разли́чные чу­де­са́ источа́ющи, при́­зри ны́­не ми́­ло­стив­ным тво­и́м о́ком на ны, гре́ш­ныя, в ско́р­бех, бо­ле́з­нех и гре­хо́в­ных искуше́ниих дни своя́ иждива́ющия, уте́ши ны, отча́янныя, ис­це­ли́ не­ду́­ги на́ши лю́тыя, от Бо́­га нам по грехо́м на́­шим попуща́емыя, из­ба́­ви нас от мно́гих бед и об­стоя́­ний, умо­ли́ Го́с­по­да на́­ше­го Иису́­са Хри­ста́ прости́ти нам вся на́­ша согреше́ния, без­за­ко́­ния и грехопаде́ния, и́ми­же мы от ю́нос­ти на́шея да́же до на­стоя́­ща­го дне и ча́са согреши́хом, да тво­и́ми мо­ли́т­ва­ми по­лу­чи́в­ше бла­го­да́ть и ве́­лию ми́­лость, про­сла́­вим в Тро́­ице Еди́­на­го Бо́­га, От­ца́ и Сы́­на, и Свя­та́­го Ду́­ха, ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Православный календарь