3 ตุลาคม (วันเสาร์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

4 ตุลาคม (วันอาทิตย์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

9 ตุลาคม (วันศุกร์)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

10 ตุลาคม (วันเสาร์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

11 ตุลาคม (วันอาทิตย์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

12 ตุลาคม (วันจันทร์)

8.00 - วันทำความสะอาดโบสถ์

13 ตุลาคม (อังคาร)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17 ตุลาคม (วันเสาร์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

18 ตุลาคม (วันอาทิตย์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

19 ตุลาคม (วันจันทร์)

8.00 - วันทำความสะอาดโบสถ์

22 ตุลาคม (วันพฤหัสบดี)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

23 ตุลาคม (วันศุกร์)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

24 ตุลาคม (วันเสาร์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

25 ตุลาคม (วันอาทิตย์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

26 ตุลาคม (วันจันทร์)

8.00 - วันทำความสะอาดโบสถ์

27 ตุลาคม (อังคาร)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

28 ตุลาคม (วันพุธ)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

29 ตุลาคม (วันพฤหัสบดี)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

30 ตุลาคม (วันศุกร์)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

31 ตุลาคม (วันเสาร์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

Православный календарь