1 เมษายน (วันพฤหัสบดี)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

2 เมษายน (วันศุกร์)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

3 เมษายน (วันเสาร์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

4 เมษายน (วันอาทิตย์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

5 เมษายน (วันจันทร์)

8.00 - วันทำความสะอาดโบสถ์

6 เมษายน (วันอังคาร)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

7 เมษายน (วันพุธ)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

9 เมษายน (วันศุกร์)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

10 เมษายน (วันเสาร์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

11 เมษายน (วันอาทิตย์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

12 เมษายน (วันจันทร์)

8.00 - วันทำความสะอาดโบสถ์

13 เมษายน (วันอังคาร)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

14 เมษายน (วันพุธ)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

15 เมษายน (วันพฤหัสบดี)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

16 เมษายน (วันศุกร์)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

17 เมษายน (วันเสาร์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

18 เมษายน (วันอาทิตย์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

19 เมษายน (วันจันทร์)

8.00 - วันทำความสะอาดโบสถ์

20 เมษายน (วันอังคาร)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

21 เมษายน (วันพุธ)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

22 เมษายน (วันพฤหัสบดี)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

23 เมษายน (วันศุกร์)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

24 เมษายน (วันเสาร์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

25 เมษายน (วันอาทิตย์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

26 เมษายน (วันจันทร์)

8.00 - วันทำความสะอาดโบสถ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

27 เมษายน (วันอังคาร)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

28 เมษายน (วันพุธ)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

29 เมษายน (วันพฤหัสบดี)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

30 เมษายน (วันศุกร์)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

  

Православный календарь