1 สิงหาคม (วันเสาร์)

9.30 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

2 สิงหาคม (วันอาทิตย์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

3-5 สิงหาคมนักบวชจะไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงแรงงานในกรุงเทพฯ

6-19 สิงหาคมนักบวชอยู่ในช่วงพักร้อน​ ท่านสามารถติดต่อนักบวช Aleksy Golovin จากเกาะสมุย (โทรศัพท์: 0814231041)

20 สิงหาคม (วันพฤหัสบดี)

8.00 - วันทำความสะอาดโบสถ์

21 สิงหาคม (วันศุกร์)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

22 สิงหาคม (วันเสาร์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

23 สิงหาคม (วันอาทิตย์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

24 สิงหาคม (วันจันทร์)

8.00 - วันทำความสะอาดโบสถ์

25 สิงหาคม (อังคาร)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

26-29 สิงหาคมนักบวชจะไปเยี่ยมชมวัดที่จังหวัดราชบุรี

30 สิงหาคม (วันอาทิตย์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

31 สิงหาคม (วันจันทร์)

8.00 - วันทำความสะอาดโบสถ์

Православный календарь