1 มิถุนายน (วันจันทร์)

8.00 - วันทำความสะอาดโบสถ์

2 มิถุนายน (อังคาร)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น​

3 มิถุนายน (วันพุธ)

7.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น​

4 มิถุนายน (วันพฤหัสบดี)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น​

5 มิถุนายน (วันศุกร์)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น​

6 มิถุนายน (วันเสาร์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น​

7 มิถุนายน (วันอาทิตย์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

12 มิถุนายน (วันศุกร์)

7.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น​

13 มิถุนายน (วันเสาร์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น​

14 มิถุนายน (วันอาทิตย์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

15 มิถุนายน (วันจันทร์)

8.00 - วันทำความสะอาดโบสถ์

16 มิถุนายน (อังคาร)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น​

17 มิถุนายน (วันพุธ)​

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น​

18 มิถุนายน (วันพฤหัสบดี)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น​

19 มิถุนายน (วันศุกร์)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น​

20 มิถุนายน (วันเสาร์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น​
21 มิถุนายน (วันอาทิตย์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

22 มิถุนายน (วันจันทร์)

8.00 - วันทำความสะอาดโบสถ์

23 มิถุนายน (อังคาร)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น​

24 มิถุนายน (วันพุธ)​

7.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น​

25 มิถุนายน (วันพฤหัสบดี)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น​

26 มิถุนายน (วันศุกร์)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น​

27 มิถุนายน (วันเสาร์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น​

28 มิถุนายน (วันอาทิตย์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

29 มิถุนายน (วันจันทร์)

8.00 - วันทำความสะอาดโบสถ์

30 มิถุนายน (อังคาร)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น​

Православный календарь