1 มกราคม (วันศุกร์)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

2 มกราคม (วันเสาร์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

3 มกราคม (วันอาทิตย์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

4 มกราคม (วันจันทร์)

8.00 - วันทำความสะอาดโบสถ์

5 มกราคม (วันอังคาร)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

6 มกราคม (วันพุธ)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

23.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

7 มกราคม (วันพฤหัสบดี)

16.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

8 มกราคม (วันศุกร์)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

9 มกราคม (วันเสาร์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

10 มกราคม (วันอาทิตย์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

11 มกราคม (วันจันทร์)

8.00 - วันทำความสะอาดโบสถ์

12 มกราคม (วันอังคาร)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

13 มกราคม (วันพุธ)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

14 มกราคม (วันพฤหัสบดี)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

15 มกราคม (วันศุกร์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

16 มกราคม (วันเสาร์)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

17 มกราคม (วันอาทิตย์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

18 มกราคม (วันจันทร์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

19 มกราคม (วันอังคาร)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

21 มกราคม (วันพฤหัสบดี)

19.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

22 มกราคม (วันศุกร์)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

23 มกราคม (วันเสาร์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

24 มกราคม (วันอาทิตย์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

25 มกราคม (วันจันทร์)

8.00 - วันทำความสะอาดโบสถ์

26 มกราคม (วันอังคาร)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

27 มกราคม (วันพุธ)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

28 มกราคม (วันพฤหัสบดี)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

29 มกราคม (วันศุกร์)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

30 มกราคม (วันเสาร์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

31 มกราคม (วันอาทิตย์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

Православный календарь