3 Οκτωβρίου (Σάββατο)

9.00 - Θεία Λειτουργία

17.00 - Βραδινή προσευχή

4 Οκτωβρίου (Κυριακή)

9.00 - Θεία Λειτουργία

9 Οκτωβρίου (Παρασκευή)

17.00 - Βραδινή προσευχή

10 Οκτωβρίου (Σάββατο)

9.00 - Θεία Λειτουργία

17.00 - Βραδινή προσευχή

11 Οκτωβρίου (Κυριακή)

9.00 - Θεία Λειτουργία

12 Οκτωβρίου (Δευτέρα)

8.00 - Καθαρισμός της εκκλησίας, των χώρων και του επικράτεια

13 Οκτωβρίου (Τρίτη)

9.00 - Θεία Λειτουργία

17 Οκτωβρίου (Σάββατο)

9.00 - Θεία Λειτουργία

17.00 - Βραδινή προσευχή

18 Οκτωβρίου (Κυριακή)

9.00 - Θεία Λειτουργία

19 Οκτωβρίου (Δευτέρα)

8.00 - Καθαρισμός της εκκλησίας, των χώρων και του επικράτεια

22 Οκτωβρίου (Πέμπτη)

17.00 - Βραδινή προσευχή

23 Οκτωβρίου (Παρασκευή)

17.00 - Βραδινή προσευχή

24 Οκτωβρίου (Σάββατο)

9.00 - Θεία Λειτουργία

17.00 - Βραδινή προσευχή

25 Οκτωβρίου (Κυριακή)

9.00 - Θεία Λειτουργία

26 Οκτωβρίου (Δευτέρα)

8.00 - Καθαρισμός της εκκλησίας, των χώρων και του επικράτεια

27 Οκτωβρίου (Τρίτη)

17.00 - Βραδινή προσευχή

28 Οκτωβρίου (Τετάρτη)

9.00 - Θεία Λειτουργία

29 Οκτωβρίου (Πέμπτη)

17.00 - Βραδινή προσευχή

30 Οκτωβρίου (Παρασκευή)

17.00 - Βραδινή προσευχή

31 Οκτωβρίου (Σάββατο)

9.00 - Θεία Λειτουργία

17.00 - Βραδινή προσευχή

Православный календарь