1 Απριλίου (Πέμπτη)

17.00 - Βραδινή προσευχή

2 Απριλίου (Παρασκευή)

17.00 - Βραδινή προσευχή

3 Απριλίου (Σάββατο)

9.00 - Θεία Λειτουργία

17.00 - Βραδινή προσευχή

4 Απριλίου (Κυριακή)

9.00 - Θεία Λειτουργία

5 Απριλίου (Δευτέρα)

8.00 - Καθαρισμός της εκκλησίας, των χώρων και του επικράτεια

6 Απριλίου (Τρίτη)

17.00 - Βραδινή προσευχή

7 Απριλίου (Τετάρτη)

9.00 - Θεία Λειτουργία

17.00 - Βραδινή προσευχή

9 Απριλίου (Παρασκευή)

17.00 - Βραδινή προσευχή

10 Απριλίου (Σάββατο)

9.00 - Θεία Λειτουργία

17.00 - Βραδινή προσευχή

11 Απριλίου (Κυριακή)

9.00 - Θεία Λειτουργία

12 Απριλίου (Δευτέρα)

8.00 - Καθαρισμός της εκκλησίας, των χώρων και του επικράτεια

13 Απριλίου (Τρίτη)

17.00 - Βραδινή προσευχή

14 Απριλίου (Τετάρτη)

17.00 - Βραδινή προσευχή

15 Απριλίου (Πέμπτη)

17.00 - Βραδινή προσευχή

16 Απριλίου (Παρασκευή)

17.00 - Βραδινή προσευχή

17 Απριλίου (Σάββατο)

9.00 - Θεία Λειτουργία

17.00 - Βραδινή προσευχή

18 Απριλίου (Κυριακή)

9.00 - Θεία Λειτουργία

19 Απριλίου (Δευτέρα)

8.00 - Καθαρισμός της εκκλησίας, των χώρων και του επικράτεια

20 Απριλίου (Τρίτη)

17.00 - Βραδινή προσευχή

21 Απριλίου (Τετάρτη)

17.00 - Βραδινή προσευχή

22 Απριλίου (Πέμπτη)

17.00 - Βραδινή προσευχή

23 Απριλίου (Παρασκευή)

17.00 - Βραδινή προσευχή

24 Απριλίου (Σάββατο)

9.00 - Θεία Λειτουργία

17.00 - Βραδινή προσευχή

25 Απριλίου (Κυριακή)

9.00 - Θεία Λειτουργία

26 Απριλίου (Δευτέρα)

8.00 - Καθαρισμός της εκκλησίας, των χώρων και του επικράτεια

17.00 - Βραδινή προσευχή

27 Απριλίου (Τρίτη)

17.00 - Βραδινή προσευχή

28 Απριλίου (Τετάρτη)

17.00 - Βραδινή προσευχή

29 Απριλίου (Πέμπτη)

9.00 - Θεία Λειτουργία

17.00 - Βραδινή προσευχή

30 Απριλίου (Παρασκευή)

17.00 - Βραδινή προσευχή

Православный календарь