1 Ιουνίου (Δευτέρα)

8.00 - Καθαρισμός της εκκλησίας, των χώρων και του επικράτεια

2 Ιουνίου (Τρίτη)

17.00 - Βραδινή προσευχή

3 Ιουνίου (Τετάρτη)

7.00 - Θεία Λειτουργία

17.00 - Βραδινή προσευχή

4 Ιουνίου (Πέμπτη)

17.00 - Βραδινή προσευχή

5 Ιουνίου (Παρασκευή)

17.00 - Βραδινή προσευχή

6 Ιουνίου (Σάββατο)

9.00 - Θεία Λειτουργία

17.00 - Βραδινή προσευχή

7 Ιουνίου (Κυριακή)

9.00 - Θεία Λειτουργία

12 Ιουνίου (Παρασκευή)

7.00 - Θεία Λειτουργία

17.00 - Βραδινή προσευχή

13 Ιουνίου (Σάββατο)

9.00 - Θεία Λειτουργία

17.00 - Βραδινή προσευχή

14 Ιουνίου (Κυριακή)

9.00 - Θεία Λειτουργία

15 Ιουνίου (Δευτέρα)

8.00 - Καθαρισμός της εκκλησίας, των χώρων και του επικράτεια

16 Ιουνίου (Τρίτη)

17.00 - Βραδινή προσευχή

17 Ιουνίου (Τετάρτη)

9.00 - Θεία Λειτουργία

17.00 - Βραδινή προσευχή

18 Ιουνίου (Πέμπτη)

17.00 - Βραδινή προσευχή

19 Ιουνίου (Παρασκευή)

17.00 - Βραδινή προσευχή

20 Ιουνίου (Σάββατο)

9.00 - Θεία Λειτουργία

17.00 - Βραδινή προσευχή

21 Ιουνίου (Κυριακή)

9.00 - Θεία Λειτουργία

22 Ιουνίου (Δευτέρα)

8.00 - Καθαρισμός της εκκλησίας, των χώρων και του επικράτεια

23 Ιουνίου (Τρίτη)

17.00 - Βραδινή προσευχή

24 Ιουνίου (Τετάρτη)

7.00 - Θεία Λειτουργία

17.00 - Βραδινή προσευχή

25 Ιουνίου (Πέμπτη)

17.00 - Βραδινή προσευχή

26 Ιουνίου (Παρασκευή)

17.00 - Βραδινή προσευχή

27 Ιουνίου (Σάββατο)

9.00 - Θεία Λειτουργία

17.00 - Βραδινή προσευχή

28 Ιουνίου (Κυριακή)

9.00 - Θεία Λειτουργία

29 Ιουνίου (Δευτέρα)

8.00 - Καθαρισμός της εκκλησίας, των χώρων και του επικράτεια

30 Ιουνίου (Τρίτη)

17.00 - Βραδινή προσευχή

Православный календарь