background
Храм Серафима Саровского на Пангане

กำหนดการสวดมนต์ของโบสถ์​

 

1 เมษายน (วันพุธ)​

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

2 เมษายน (วันพฤหัสบดี)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น​

3 เมษายน (วันศุกร์)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น​

4 เมษายน (วันเสาร์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น​

5 เมษายน (วันอาทิตย์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

9 เมษายน (วันพฤหัสบดี)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น​

10 เมษายน (วันศุกร์)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น​

11 เมษายน (วันเสาร์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น​

12 เมษายน (วันอาทิตย์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

13 เมษายน (วันจันทร์)

8.00 - วันทำความสะอาดโบสถ์

14 เมษายน (อังคาร)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น​

15 เมษายน (พุธ)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น​

16 เมษายน (วันพฤหัสบดี)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น​

17 เมษายน (วันศุกร์)

9.00 - การอธิษฐาน

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น​

18 เมษายน (วันเสาร์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

23.30 - สวดมนต์ตอนเย็น​

19 เมษายน (วันอาทิตย์)

00.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

10.00 - คำอธิษฐาน

16.00 - สวดมนต์ตอนเย็น​

20 เมษายน (วันจันทร์)

8.00 - วันทำความสะอาดโบสถ์

21 เมษายน (อังคาร)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น​

22 เมษายน (วันพุธ)​

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น​

23 เมษายน (วันพฤหัสบดี)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น​

24 เมษายน (วันศุกร์)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น​

25 เมษายน (วันเสาร์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น​

26 เมษายน (วันอาทิตย์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

27 เมษายน (วันจันทร์)

8.00 - วันทำความสะอาดโบสถ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น​

28 เมษายน (อังคาร)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

29 เมษายน (วันพุธ)​

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น​

30 เมษายน (วันพฤหัสบดี)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น​

 

 

 

2020  Храм Серафима Саровского на Пангане